Rättelse till ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Energi, miljö och hållbar utveckling (1998-2002)" (Del B: Energi) (EGT C 77 av den 20.3.1999)