Kommissionens förordning (EG) nr 839/2006 av den 7 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker