SKRIFTLIG FRÅGA P-1181/02 från Karin Riis-Jørgensen (ELDR) till kommissionen. Snedvridning på varvsmarknaden på grund av Sydkorea — efterlysning av åtgärder inom WTO.