Kommissionens förordning (EG) nr 465/2006 av den 21 mars 2006 om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 408/2002 införts beträffande import av vissa zinkoxider med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa zinkoxider som avsänds från Republiken Kazakstan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Kazakstan, och om avslutande av den registrering av sådan import som införts genom förordning (EG) nr 1289/2005