SKRIFTLIG FRÅGA E-3915/03 från Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI), Marco Cappato (NI),Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI)och Olivier Dupuis (NI) till kommissionen. Den kambodjanska regeringens tvångsmässiga återsändande av montagnardflyktingar till Vietnam och fortgående kränkningar av FN:s flyktingkonvention.