Kommissionens förordning (EG) nr 217/2003 av den 4 februari 2003 om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen för spannmålsprodukter och torkat foder till de mindre Egeiska öarna för 2003 och om ändring av förordning (EG) nr 3175/94 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen