Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som gemenskapen skall anta i AVS-EG-ministerrådet när det gäller ändringen av AVS-EG-ministerrådets beslut nr 1/2003 av den 16 maj 2003 om Demokratiska republiken Östtimors anslutning till AVS-EG-partnerskapsavtalet