Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803(CNS)