Mål T-6/00: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 17 januari 2000 av Technische Unie BV