Kommissionens förordning (EG) nr 1079/2003 av den 24 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker