Kommissionens förordning (EG) nr 1902/2003 av den 29 oktober 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn