SKRIFTLIG FRÅGA E-2646/00 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Risker med asbestliknande ämnen (transitional fibres) i färgkritor för barn.