Kommissionens förordning (EG) nr 1871/2000 av den 1 september 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget