Verordening (EG) nr. 1871/2000 van de Commissie van 1 september 2000 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen