Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2000 af 1. september 2000 om ændring af restitutionerne for visse mejeriprodukter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten