Domstolens dom den 27 februari 1980. # Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. # Skattesystem för vin. # Mål 170/78. kommissionen mot Förenade kungariket TITJUR