Mål T-438/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 26 december 2003 av Kelvin William Stephens