Zaak T-438/03: Beroep, op 26 december 2003 ingesteld door Kelvin William Stephens tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen