Resolution från Regionkommittén om den sjätte Europa-Medelhavskonferensen i Neapel den 2 och 3 december 2003