/* */

Komisjoni määrus (EL) nr 1291/2009, 18. detsember 2009 , mis käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks