Skriftlig fråga E-5410/06 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Odysseus