SKRIFTLIG FRÅGA E-2819/02 från Chris Davies (ELDR) till kommissionen. Den spanska regeringens svar till kommissionen angående Spaniens nationella hydrologiska plan.