/* */

SKRIFTLIG FRÅGA P-0705/02 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Frågan om de rumänska domstolarna oberoende med särskild hänsyn till prins Carol Mirceas försök att hävda sin födslorätt.