TITJUR Adidas-Salomon och Adidas Benelux Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 10 juli 2003. # Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd. # Begäran om förhandsavgörande: Hoge Raad der Nederlanden - Nederländerna. # Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.2 - Kända varumärken - Skydd mot att ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster - Grad av likhet mellan varumärke och tecken - Allmänhetens intryck - Tecken som uppfattas som en utsmyckning. # Mål C-408/01.