SKRIFTLIG FRÅGA P-2622/02 från Bert Doorn (PPE-DE) till kommissionen. Förstärkning av dammar i Sliedrecht, med anledning av beslut som åter igen skjutits upp samt svaret från kommissionen på den muntliga frågan H-0578/02.