Sag C-129/15: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 7. juli 2016 — H.M. mod Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige vareindkøbskontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 1, stk. 9 — begrebet »offentligretligt organ« — hospital, som er oprettet med gevinst for øje, og hvis kapital er 100 % privat — mere end 50 % eller end 30 % af indtægterne stammer fra udbetalinger fra den offentlige sygesikringsordning som modydelse for udøvelsen af medicinske ydelser — artikel 7, litra b) — anslået kontraktværdi — tærsklen ikke nået — en vis grænseoverskridende interesse — ingen oplysninger — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — åbenbar afvisning)