Europaparlamentets resolution om överläggningarna i utskottet för framställningar under parlamentsåret mars 2004-december 2005 (2005/2135(INI))