SKRIFTLIG FRÅGA E-3427/01 från Astrid Lulling (PPE-DE) till kommissionen. Sammanträden i kommissionsledamöternas kollegium.