SKRIFTLIG FRÅGA E-2651/02 från Kathleen Van Brempt (PSE) till kommissionen. System för att blockera mobiltelefontrafik.