SKRIFTLIG FRÅGA E-0086/03 från Roger Helmer (PPE-DE) till kommissionen. Mord på barn i Honduras.