Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3580 – CINVEN/CBR)Text av betydelse för EES