Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Att se till att gemenskapsstödet ger bästa möjliga resultat"