Skriftlig fråga E-1281/05 från Frederika Brepoels (PPE-DE) till kommissionen. Statligt stöd till SNCF