Kommissionens förordning (EG) nr 1530/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffineringsindustrin för regleringsåret 2000/2001