Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i tullsamarbetskommittén EG-Turkiet när det gäller antagande av ett beslut om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet