mål T-6/06: Talan väckt den 13 januari 2006 – Mopro-Nord GmbH mot kommissionen