SKRIFTLIG FRÅGA P-2061/01 från Helena Torres Marques (PSE) till kommissionen. Avsaknad av konkurrens i Portugal.