Kommissionens förordning (EG) nr 2030/2003 av den 18 november 2003 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95