Kommissionens förordning (EG) nr 2504/2000 av den 15 november 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker