Mål C-432/02: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Ufficio del Giudice di Pace di Lendinara (RO), Italia – av den 29 oktober 2002 i målet mellan Lucio Trombin och Insight World Education Systems Limited, intervenient: Valeria Trombin