SKRIFTLIG FRÅGA E-0765/03 från Patricia McKenna (Verts/ALE) till kommissionen. Det föreslagna svenska torskfiskestoppet.