Kohtuasi T-477/09: Üldkohtu 28. juuni 2011 . aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)