SKRIFTLIG FRÅGA E-3387/02 från Ioannis Marínos (PPE-DE) till kommissionen. Mobiltelefonantenner.