SKRIFTLIG FRÅGA E-3712/01 från Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) till kommissionen. Tolkandet av journalistiska ändamål i EU:s dataskyddsdirektiv.