KIRJALLINEN KYSYMYS E-3712/01 esittäjä(t): Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) komissiolle. Journalististen tarkoitusten tulkinta EU:n tietosuojadirektiivissä.