Protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 februari 2004