Kommissionens förordning (EG) nr 1407/2000 av den 30 juni 2000 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd