SKRIFTLIG FRÅGA E-1821/01 från Jan Mulder (ELDR) till kommissionen. Kostnader för att bekämpa och förebygga BSE i Europa.