Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet samt om aktindsigt i agenturets dokumenter (KOM(2002) 406) - C5-0371/2002 - 2002/0169(COD))