/* */

Mål C-63/01: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, av den 17 maj 2000 i målet mellan Samuel Sidney Evans och 1. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions och 2. Motor Insurers' Bureau